A A A

Nazwa ulicy nawiązuje do rodu Pileckich, z którego wywodził się Jan Pilecki – pierwszy właściciel miasta. Jan Pilecki urodził się około 1540 roku. Był synem Rafała Pileckiego, stolnika przemyskiego i Anny Secygniowskiej. W młodości przebywał na dworze Zygmunta Augusta. Jan Pilecki -starosta horodelski i stolnik przemyski – posłował z województwa bełskiego na sejm lubelski 1569 roku. Podczas tegoż sejmu otrzymał pozwolenie na nadanie praw miejskich dla Sokołowa. Około 1570 roku ożenił się z Elżbietą Herburtówną. Niedługo później, bo w roku 1574 Jan Pilecki zmarł. Dziedziczką Sokołowa została jego córka Anna Plecka, która w dwunastym roku życia poślubiła Jana de Stangenberg Kostkę, a po jego rychłej śmierci Krzysztofa Kostkę. Trzecim mężem Anny Pileckiej był zaś Łukasz Opaliński, który prowadził wojnę z Stanisławem Stadnickim zwanym potocznie „diabłem łańcuckim”. Anna Pilecka stała się kobiecą bohaterką powieści Adama Krechowieckiego pt. „Starosta zygwulski”. Według autora Stadnicki kochał Annę i wojna z Opalińskim miała być zemstą na rywalu do serca Anny. Jest to jednak tylko literacka wizja stworzona przez autora. Pilecka zmarła w 1631 roku.