A A A

Na terenie miasta, zwłaszcza przy ulicy Sienkiewicza, Wojska Polskiego oraz 3-go Maja zachowały się do dnia dzisiejszego ciekawe przykłady drewnianej zabudowy. W większości pochodzą one z początków XX wieku, najstarsze swą historią sięgają jednak II połowy XIX wieku. Jednym z najciekawszych rozwiązań architektonicznych jest dom przy ulicy Sienkiewicza 15. Jest to budynek parterowy, drewniany na ceglanej podmurówce, usytuowany kalenicowo względem drogi z dachem dwuspadowym. Jego ściany oszalowane zostały deskami w układzie poziomym. Urozmaiceniem bryły budynku jest charakterystyczny ganek w ścianie frontowej. Okna, ujęte w profilowane drewniane obramowania, ozdobione dodatkowo rzeźbiarsko opracowanymi nadokiennikami z ozdobnie wyciętych deseczek. Dom wzniesiony na początku XX wieku.