A A A

W chwili obecnej kompleks budynków zajmowanych do lat 90-tych XX wieku przez szkołę podstawową tworzyły dwa zabytkowe obiekty połączone w latach 70-tych nowszym łącznikiem. Najstarsza część szkoły wzniesiona została w latach 1883-1885. Wartość piętrowego, murowanego budynku szkolnego szacowano na 17.000 koron. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych gminy oraz zaciągniętych kredytów. Poświęcenia budynku szkolnego dokonano w 1888 roku. Obiekt ten wkrótce okazał się zbyt mały, zwłaszcza że służyć musiał zarówno szkole męskiej jak i żeńskiej. Starania o budowę nowego budynku szkolnego, w bliskim sąsiedztwie dotychczasowej szkoły, trwały przez cały okres międzywojenny. Ostatecznie budynek ten, również murowany i piętrowy, poświęcony został w czerwcu 1939 roku, chociaż użytkowany był już wcześniej. W 1975 roku obydwa budynki szkolne połączone zostały łącznikiem nawiązującym swym stylem do tzw. szkół „tysiąclatek”. W końcu lat 90-tych szkoła przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Lubelskiej. Dotychczasowe budynki szkolne zostały odremontowane i przeznaczone na różnorakie cele – mieszczą się tam m.in. pomieszczenia MGOKSiR, Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz urzędy.