A A A

Współczesna nazwa miejscowego klubu sportowego nawiązuje do tradycji przedwojennego ruchu sokolego. Zawiązane w 1867 roku we Lwowie pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” zapoczątkowało rozwój tej organizacji w całej Galicji, a w późniejszym okresie także w zaborze pruskim i rosyjskim. Sokołowskie gniazdo “Sokoła” zawiązane zostało jesienią 1894 roku. Pierwszym prezesem Towarzystwa został baron Karol de Rudenstein Rampelt. Funkcjonowanie “Sokoła” przerywane było kataklizmami, jakie dotykały miasto w następnych dziesięcioleciach. Najpierw zawieszenie działalności spowodował wielki pożar miasta w 1904 roku, następnie wybuch I wojny światowej. Jeszcze przed wybuchem wojny, w 1912 roku, sokołowska młodzież zapoznała się z zasadami gry w piłkę i organizowała pierwsze mecze na błoniach pod Turzą. Stało się tak za sprawą Józefa Wosia, studiującego wówczas we Lwowie, który zaznajomił kolegów z zasadami gry. W okresie międzywojennym Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” nabyło plac u wylotu z miasta ulicy Podstawskiego, gdzie urządzono pierwsze z prawdziwego zdarzenia boisko i plac do ćwiczeń. Po zakończeniu II wojny światowej podjęto próby ponownego wskrzeszenia organizacji. Powojenne władze komunistyczne nie dopuściły jednak do tego i cały ruch sokoli został rozwiązany. W miejsce przedwojennego “Sokoła” zawiązano jednak klub sportowy, który kilkukrotnie zmieniał nazwę. Pierwotnie nazywał się KS “Związkowiec”, następnie “Spójnia”, “Sparta” i “Sokołowianka”. W 1998 roku przyjęto nową nazwę, nawiązującą do przedwojennego “Sokoła”: Klub Sportowy TG “Sokół” Sokołów Małopolski. Lokalizacja stadionu sportowego pozostaje niezmienna od czasów międzywojennych.