A A A

Jakub Darocha urodził się w Sokołowie 24 lipca 1889 r. Ukończył szkołę powszechną w rodzinnym miasteczku, a później I Gimnazjum w Rzeszowie. W roku 1913 podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie. Przez cały czas nauki gimnazjalnej i studiów wyższych Jakub Darocha utrzymywał żywe kontakty z rodzinnym miasteczkiem. W przededniu I wojny światowej, w roku 1913, zainicjował powstanie w miasteczku Związku Strzeleckiego. Oprócz tego założył w Sokołowie oddział Towarzystwa Szkoły Ludowej i czytelnię.

Po wybuchu I wojny światowej Jakub Darocha sformował 14-osobowy oddział sokołowian, którzy postanowili wziąć udział w walkach. Należeli do niego: Władysław Ciepielowski, Ignacy Dec, Jan Dostych, Karol Hodała, Franciszek Kałużyński, Marcin Pasierb, Stanisław Pasierb, Władysław Pasierb, Ludwik Piękoś, Stanisław Piękoś, Jan Pudełek, Władysław Rzeszutek i Leon Walicki. W dniu 21 sierpnia 1914 r. oddział ten został pożegnany przez sokołowian i wyruszył na szlak legionowy.

Podczas bitwy pod Krzywopłotami Jakub Darocha odniósł dwie ciężkie rany, gdy prowadził pluton do ataku. Od Jakubowic sokołowian służył w wojsku w stopniu podporucznika. Pozostawał komendantem plutonu w 3. kompanii VI baonu. W lutym 1915 roku dołączył do 4. kompanii VI baonu. W dniu 16 maja 1915 r. został zatwierdzony jako porucznik od początku tegoż miesiąca. Uważano go za jednego z wybitniejszych oficerów polskich.

Jakub Darocha zginął na froncie pod Żernikami w dniu 23 maja 1915 r. Miało to miejsce podczas zaciętej bitwy pod Konarami, która toczyła się w dniach 15-25 maja 1915 r.

W uznaniu jego zasług oraz dla uczczenia jego pamięci, w okresie międzywojennym sokołowscy rodacy nazwali imieniem Jakuba Darochy jedną z ulic miasteczka, przy której znajdował się jego rodzinny dom. Prócz tego legionista został uhonorowany poprzez umieszczenie jego nazwiska na tablicy w cokole Pomnika Wdzięczności za Odzyskaną Wolność. W 80. rocznicę śmierci rodzina legionisty ufundowała także pamiątkową tablicę, która została wmurowana w ścianę kaplicy cmentarnej na sokołowskim cmentarzu grzebalnym.