A A A

Pułkownik Władysław Dec przyszedł na świat w Sokołowie 13 lutego 1898 roku. Jego rodzicami byli Maciej Dec i Julia z domu Kisiel. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, gdzie w 1916 roku złożył egzamin maturalny. W tym samym roku powołany został do armii austriackiej i jako podporucznik rezerwy piechoty wziął udział w walkach na froncie wschodnim w Galicji i na Ukrainie. W listopadzie 1918 roku współtworzył wraz z Władysławem Ciepielowskim i Józefem Techmanem sokołowską Straż Bezpieczeństwa. W okresie międzywojennym kontynuował karierę wojskową. Wybuch II wojny światowej zastał Władysława Deca jako pracownika ministerstwa spraw wojskowych, wkrótce jednak został skierowany do służby w Grupie Operacyjnej „Stryj”, utworzonej w ramach Armii „Karpaty”. Po przekroczeniu przez tą jednostkę granicy z Węgrami, przedostał się przez Jugosławię i Włochy do Francji, gdzie przydzielony został do nowo zorganizowanej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, z którą w kwietniu 1940 roku brał udział w bitwie o Narwik. Po kapitulacji Francji i ewakuacji do Wielkiej Brytanii służył w 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. Po lądowaniu aliantów w Normandii przeszedł cały szlak bojowy 1. Dywizji, walcząc pod Falaise i biorąc udział w wyzwalaniu Belgii i Holandii.

Jednostka szlak bojowy zakończyła, zdobywając portowe miasto Wilhelmshaven. Do Polski powrócił w 1947 roku. Jego życiorys stanął na przeszkodzie w kontynuowaniu kariery wojskowej. Imał się różnorakich zawodów, m.in. przy odgruzowywaniu Warszawy, czy też jako pracownik fizyczny w “Metrobudowie”. Po odwilży spowodowanej śmiercią Stalina powrócił do wojska, gdzie w 1957 roku objął posadę kierownika zakładu w Wojskowym Instytucie Historycznym, w którym m.in. zorganizował badania historyczne nad Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Sam był również autorem licznych artykułów oraz opublikowanych w 1958 roku wspomnień zatytułowanych „Od Narviku do Falaise”. Władysław Dec w 1921 roku poślubił Marię Ciepielowską, siostrę Władysława Ciepielowskiego. Z małżeństwa tego przyszły na świat dwie córki: Zdzisława i Danuta. Maria Dec zmarła w 1941 roku. Pułkownik Władysław Dec zmarł po ciężkiej chorobie 21 listopada 1965 roku i pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.