A A A
Ks. Ludwik Bukała urodził się 15 lipca 1870 roku w Hyżnem. Ukończył Gimnazjum w Rzeszowie, zdając maturę w roku 1890. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wyświęcony został w Przemyślu 15 lipca 1894 r. Pierwszą placówką duszpasterską kapłana był wikariat w Miechocinie. Posługę duszpasterską jako wikary ks. Ludwik Bukała realizował również od 26 lipca 1898 r. do 17 sierpnia 1899 r. w Przeworsku i od 18 sierpnia 1899 r. do 17 lipca 1901 r. w Łańcucie.

18 lipca 1901 r. otrzymał nominację na proboszcza w Nienadówce. Zapisał się bardzo pozytywnie w dziejach tej parafii. Rozwinął szeroką działalność duszpasterską i społeczną. Z jego inicjatywy przyozdobiono kościół parafialny. Włączył się w organizację Straży Pożarnej. W roku 1906 ks. Ludwik Bukała zaprowadził w Nienadówce Związek Katolicko-Społeczny. W dniu 2 lutego 1911 r. utworzył zaś Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Na skutek zabiegów kapłana w 1909 r. powstała w wiosce udziałowa spółka oszczędnościowo-pożyczkowa. Kolejnym dziełem ks. Ludwika Bukały była budowa w Nienadówce Domu Ludowego. W 1926 roku współtworzył w Nienadówce placówkę Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi. W roku 1934 postarał się o zaprowadzenie w wiosce Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego.

Wyrazem uznania dla kapłana było przyznanie mu odznaczenia Expositorium Canonicale, które otrzymał 1 marca 1910 r. Z dniem 1 maja 1921 r. władza duchowna powierzyła ks. Ludwikowi Bukale funkcję dziekana w nowo utworzonym dekanacie sokołowskim.

W dniu 15 stycznia 1935 r. ks. Ludwik Bukała otrzymał kanoniczną instytucję na probostwo w Sokołowie. Przyjście ks. Ludwika Bukały na probostwo sokołowskie rozwiązało niektóre problemy istniejące w parafii. Załagodzeniu uległ ostatecznie konflikt między probostwem a częścią parafian dotyczący kościółka pw. Ducha Świętego. Ks. Ludwik Bukała zatroszczył się o rozwój życia religijnego w parafii. Pracę duszpasterską oparł na bractwach i stowarzyszeniach kościelnych. Dzięki jego staraniom w roku 1936 erygowano w Sokołowie kongregację Trzeciego Zakonu św. Franciszka. W roku 1942 udało mu się założyć Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dwa lata później przy jego poparciu powstała w miasteczku placówka Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi i ochronka dla dzieci. Kapłan był aktywny też na niwie społecznej. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Sokołowie.

Ostatni okres życia ks. Ludwika Bukały naznaczony był doświadczeniem cierpienia. Zmarł 24 czerwca 1949 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Sokołowie.