A A A

Potocznie zwana „Rampeltówką” jest unikalnym przykładem willowego budownictwa w dawnym Sokołowie. Wzniesiona została w 1906 roku na planie prostokąta urozmaiconego od frontu ryzalitem stanowiącym werandę (która obecnie jest zabudowana). Budynek jest parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, którego połać frontowa przerwana jest szczytem dwuspadowego daszku. W elewacji frontowej dominuje wzniesiony ponad okap dachu  szczyt ze spływami o charakterze neobarokowym. Ozdobiony jest on dekoracją sztukatorską  i napisem „Janina” i datą „1906”. Boczne części elewacji frontowej ozdobione zostały pilastrami oraz poziomymi gzymsami oddzielającymi cokół od elewacji oraz gzymsem podokienny obiegający całą długość ściany. U góry ściany frontowej kolejne dwa gzymsy oddzielają elewację od ściany kolankowej, którą kończy profilowany gzyms podokapowy. Uwieczniona na elewacji „Janina”, to jedyna córka notariusza Karola Rampelta – pierwszego prezesa TG „Sokół” w Sokołowie, wieloletniego członka Rady Miejskiej, który w 1907 roku mianowany został rządowym komisarzem miasta. Rampelt zasiadał także w miejscowej Radzie Szkolnej, pełnił funkcję prezesa Kasy Zaliczkowej oraz reprezentował miasto w kolbuszowskiej Radzie Powiatowej. Za liczne zasługi dla miasta zaliczony został w poczet Honorowych Obywateli Sokołowa.