A A A

Urząd pocztowy funkcjonuje w Sokołowie od 1860 roku. Pierwszym poczmistrzem sokołowskim był miejscowy aptekarz Jędrzej Dańczak. W owych czasach było bowiem częstą praktyką, iż urzędy pocztowe prowadzone były łącznie z apteką, tak było np. w pobliskim Ulanowie i Rudniku nad Sanem. Następcą pierwszego poczmistrza był jego syn Władysław Dańczak. Po pożarze miasta urząd pocztowy przeniósł się do pobliskiego prywatnego budynku wzniesionego przez Władysława Dańczaka na początku ulicy Podstawskiego. Budynek dawnej poczty wyróżnia się w zabudowie Sokołowa charakterystyczną bryłą, stanowiącą wyjątek na tle małomiasteczkowej zabudowy. Jest jednopiętrowy, wzniesiony na rzucie prostokąta z ryzalitem w narożu północno-wschodnim. Ryzalit ten jest ukośnie dostawiony do bryły budynku i nakryty charakterystycznym dachem hełmowym. Elewacja dawnej poczty urozmaicona została dwoma gzymsami oddzielającymi parter od piętra i piętro od ścianki kolankowej (czyli ścianki podnoszącej dach).