A A A

Budynek dawnego ratusza znajdował się pośrodku sokołowskiego rynku. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1586 roku. Był to budynek drewniany, kryty gontem, z trzech stron otoczony wspartymi na słupach podcieniami. Budynek ten z czasem przebudowany, lub też wzniesiony od podstaw, zniszczony został podczas pożaru miasta w 1904 roku. W roku 1907 wybudowano nowy murowany budynek zwany „magistratem”, z myślą o pomieszczeniu w nim biur ówczesnego zarządu miejskiego. Przygotowaniem całej inwestycji zajął się powołany wówczas na funkcję komisarza rządowego w Sokołowie Piotr Podstawski, który we wrześniu 1906 roku przedstawił sporządzony przez siebie plan nowego budynku. Jego wystrój wzorowany był na architekturze niemieckiej. Do czasów obecnych jest to jeden z najokazalszych budynków w mieście ze względu na ukształtowanie bryły, okazałe szczyty i bogaty eklektyczny wystrój złożony z elementów wzorowanych na gotyku, renesansie i baroku. Elewacja posiada bogate zdobienia, na które składa się obramowanie okien zamknięte u góry półkoliście z motywem wachlarza. Pod oknami zaś zdobienia w postaci szeregu tralek. Górny element elewacji ściany frontowej tworzy attyka zwieńczona neogotyckim szczytem. Ozdobiona została  dwoma podłużnymi okienkami pomiędzy którymi zamontowano tarczę zegarową nad którą umieszczony został napis: “MAGISTRAT” oraz data:“1907”. Z drugiej strony podłużnych okienek ulokowano dwa ozdobne stylizowane herby Galicji oraz Sokołowa. Kosztorys budowy zamykał się w kwocie 7.200 koron i nie obejmował prac wykończeniowych związanych z budową pieców i malowaniem pomieszczeń. Murowany, parterowy obiekt ulokowany został w zachodniej pierzei rynku, u wylotu ulicy Podstawskiego. Jeszcze przed I wojną światową frontowa ściana magistratu ozdobiona została pamiątkowymi tablicami. Pierwsza z nich wmurowana została w 1909 roku z okazji 100.rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Druga pojawiła się w roku następnym i poświęcona została przeżywanej wówczas 500.rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W latach 90-tych XX wieku pojawiły się dwie kolejne tablice. W 1991 roku odsłonięto tablicę ufundowaną z okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja. W 1994 roku pamiątkową tablicą uhonorowano byłego sokołowskiego legionistę, burmistrza i posła na Sejm Jana Dostycha. Okazją ku temu stała się przeżywana wówczas 100. rocznica jego urodzin.