A A A

W dniu 4 marca 1776 roku Żydzi sokołowscy zwrócili się poprzez cyrkuł rzeszowski do Gubernium we Lwowie o pozwolenie na zakup terenu na nowy cmentarz. Prośba została załatwiona pozytywnie i grunt będący własnością Romualda Bińkowskiego, położony około 600 metrów na północny wschód od centrum miasta, został zakupiony za zgodą ówczesnego właściciela Sokołowa Benedykta Grabińskiego za sumę 480 złotych. Najstarsze zachowane nagrobki na nowym kirkucie datowane są od 1882 roku. Oznacza to, iż prawdopodobnie gmina żydowska zakupiła grunt pod nowy cmentarz, jednak jego użytkowanie rozpoczęto dopiero sto lat później. Jeszcze w okresie międzywojennym cmentarz ten położony był poza miastem, pośród pól. Ogrodzony był wysokim, szczelnym płotem z desek .Nie było na nim żadnego budynku ani drzew. W czasie II wojny światowej wywieziono na niego pewną ilość nagrobków. W części południowej pochowano 28 osób zamordowanych przez okupantów w nocy z 24 na 25 czerwca 1942 roku. Grzebano tam też Żydów złapanych i rozstrzelanych po likwidacji getta. W latach 60-tych XX wieku teren cmentarza został uszczuplony od strony południowej w związku z budową stacji benzynowej. Cmentarz ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o wymiarach 146 na 45 metrów, z małymi prostokątnymi wcięciami w narożniku północno-wschodnim i  południowo-wschodnim. Podczas inwentaryzacji dokonanej w 1987 roku stwierdzono, że na jego terenie przetrwały 352 nagrobki o różnym stanie zachowania. W 2013 roku Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zbudowała nowe ogrodzenie cmentarza oraz umieściła pamiątkową tablicę.