A A A

Prócz kapliczek materialnymi znakami wiary jest również wiele wolnostojących krzyży przydrożnych. Jednym z takich obiektów jest krzyż ustawiony przy ulicy Partyzantów w Sokołowie. Była to fundacja mieszczanina Walentego Wosia. Krzyż wykonany został w roku 1862. Wyryto na nim informację mówiącą o dacie jego powstania oraz o imieniu i nazwisku fundatora.

Obiekt składa się z trzech części. Stanowią je kolejno: murowany cokół wykonany z cegieł, stojące na nim dwa kamienne bloki wykute w piaskowcu oraz osadzony w kamieniu metalowy krzyż. Ten ostatni ozdobiony jest roślinnym ornamentem. Na krzyżu umieszczone zostało wyobrażenie ukrzyżowanego Chrystusa, niżej owalna tabliczka z motywem roślinnym, a pod nią płaskorzeźba z Matką Bożą. W piaskowcu zamocowana została tablica wykonana prawdopodobnie z marmuru dębickiego. Wyryto na niej inskrypcję nawiązującą do „Dialogu Jezusa z krzyża z człowiekiem” według św. Jadwigi Królowej.

Krzyż został odrestaurowany i nieco przesunięty w roku 2012. Prace na zlecenie samorządu gminnego wykonała firma konserwatorska Jakuba Olszyńskiego. Objęły one oczyszczenie z korozji elementów metalowych, zespawanie pęknięcia w obrębia płaszcza Maryi, oczyszczenie i odsolenie części kamiennych, a także uzupełnienie ubytków kamieniarskich kitami mineralnymi. Oczyszczono też tablicę z inskrypcją, wykonano od nowa i wyzłocono litery. Jednocześnie wybudowany został nowy, murowany postument pod krzyż.