A A A

Ks. Mieczysław Wajda urodził się 20 listopada 1926 r. w Krośnie. Tam zdobył wykształcenie podstawowe i średnie. Egzamin dojrzałości złożył w roku 1946 w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy przyjął 24 czerwca 1951 r. w Przemyślu.

Jako neoprezbiter ks. Mieczysław Wajda został skierowany 1 sierpnia 1951 r. do Cieklina, gdzie pracował przez trzy lata. Następnie objął wikariat w Izdebkach. Z dniem 6 sierpnia 1955 r. został przeniesiony do parafii w Sokołowie Małopolskim. Od tego czasu przez kilkadziesiąt lat był związany z ziemią sokołowską. Podczas pracy duszpasterskiej pełnił wiele ważnych funkcji. W maju 1976 roku został mianowany wicedziekanem sokołowskim, a następnie dziekanem. Pozostawał też członkiem brzozowskiej kapituły kolegiackiej.

Ks. Mieczysław Wajda przez wiele lat pracował jako katecheta, poświęcając się bez reszty tej pracy. Jednym z głównych zadań ks. Mieczysława Wajdy w Sokołowie była katechizacja. Przez dziesięciolecia przewodniczył dorocznej pieszej pielgrzymce z Sokołowa do sanktuarium w Leżajsku. Przez wiele lat organizował też różne spektakle teatralne o treści religijnej. Po śmierci ks. Michała Gądka 31 stycznia 1978 r. ks. Mieczysławowi Wajdzie powierzono probostwo parafii sokołowskiej. W uznaniu zasług władze kościelne odznaczały go różnymi godnościami, m.in. przywilejem noszenia rokiety i mantoletu w dniu 19 stycznia 1979 r. oraz tytułem Kapelana Honorowego Ojca Świętego.

Z inicjatywy ks. Mieczysława Wajdy wzniesiono kościoły w Wólce Sokołowskiej i Trzebusce oraz kaplicę cmentarną w Sokołowie Małopolskim. Odremontował dwie świątynie w samym mieście – kościół parafialny i filialny. Doprowadził do renowacji wielu zabytkowych rzeźb, obrazów i ołtarzy. Wprowadził do świątyni piękne witraże. Wybudował również nową, murowaną plebanię. Przez okres swej posługi proboszczowskiej niestrudzenie organizował różne uroczystości, rekolekcje i misje ludowe. Kapłan rozwijał kult Matki Bożej Sokołowskiej i podjął przygotowania do koronacji Jej wizerunku. Ożywił październikowe odpusty parafialne, wprowadził uroczyste odsłanianie i zasłanianie obrazu Maryi, zaś w roku 1987 nieustającą nowennę do Matki Bożej. W uznaniu jego długoletniej pracy duszpasterskiej Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim w dniu 18 kwietnia 2001 r. nadała mu honorowe obywatelstwo miasteczka.

Rok później, z dniem 22 sierpnia 2002 r., kapłan zrezygnował z pełnienia funkcji rządcy parafii i przeszedł na emeryturę. Pozostał w Sokołowie jako rezydent, aby w dalszym ciągu służyć miejscowej parafii. Ks. Mieczysław Wajda zmarł w nocy z 6 na 7 listopada2009 r. w Hospicjum „Dom Sue Ryder” w Górnie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sokołowie Małopolskim.