A A A

Centrum sokołowskiego rynku zajmuje Pomnik Wdzięczności za Odzyskaną Wolność. Stanowi go statua Maryi naturalnej wielkości wykuta w piaskowcu. Ustawiono ją na wysokim cokole tak, by spoglądała w stronę kościoła parafialnego. Wymowę tej figury określa patriotyczny charakter obiektu. Artysta przedstawił Maryję jako Królową: w prawej ręce trzyma Ona berło, na głowie ma koronę, zaś na ramionach – płaszcz królewski. Dodatkowo na ¾ wysokości obelisku umieszczona została płasko rzeźbiona tablica herbowa z orłem piastowskim.

Pomnik miał długą genezę. Myśl o jego wzniesieniu pojawiła się już w roku 1918. Podjęto nawet zbieranie składek i zapowiedziano budowę pomnika. Z nieznanych dzisiaj przyczyn od tego zamiaru odstąpiono, a zebrane fundusze szybko się zdewaluowały. Kolejną próbę wzniesienia pomnika podjęto w roku 1921. Na wniosek burmistrza Jana Ożoga przyjęto wówczas projekt wystawienia na środku rynku pomnika Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Zamiar umieszczenia figury Maryi w tym miejscu miał podwójną wymowę: patriotyczną i religijną, bowiem rynek sokołowski był w owym czasie zamieszkały w większości przez ludność żydowską. Zamierzonych działań nie udało się jednak zrealizować.

Następna próba wzniesienia pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości została podjęta w połowie okresu międzywojennego. Pomysł taki zaistniał podczas Zjazdu Inteligentów pochodzących z Sokołowa, który miał miejsce w dniach 7-8 lipca 1929 r. Jeden z organizatorów zjazdu, Stanisław Dańczak, optował za tym, aby upamiętnić zjazd postawieniem pomnika. Chociaż inicjatywa ta nie zyskała powszechnej aprobaty, nabrała z czasem rozgłosu. Poparcie dla niej wyraził m.in. Klub Sokołowian w Chicago.

Sam pomnik wykonała firma kamieniarska Tadeusza Janika z Rzeszowa. Koszty kupna i postawienia wyniosły 3.500 zł. Zebraniem potrzebnych funduszy zajął się osobny komitet, który czuwał również nad całością budowy. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika nastąpiło dnia 29 października 1933 r. Uroczyste obchody skupiły reprezentantów władz cywilnych i wojskowych oraz przedstawicieli różnych organizacji społecznych.

Pomnik Wdzięczności za Odzyskaną Wolność stanowi wotum dziękczynne za odzyskanie wolności przez naród polski. Ponadto jego wzniesienie było aktem hołdu oddanego żołnierzom, którzy poświęcili swe życie dla ojczyzny. Mówią o tym trzy tablice wmurowane w cokół pomnika. Dwie boczne wspominają sokołowian, którzy złożyli swe życie, walcząc o wolność i suwerenność Polski. Uczczono w ten sposób legionistów: Jakuba Darochę, Ludwika Piękosia, Władysława Rzeszutka i Marcina Wosia, a także poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej Katarzynę Chorzępiankę i Franciszka Czosnka.

W latach 30. XX wieku w miejscu tym odbywały się niekiedy uroczystości patriotyczne i religijne. Do tradycji tej powrócono po roku 1989. Pomnik został odnowiony w roku 2005 przez rzeszowską firmę konserwatorską Romana Dawidziaka. Inicjatorem tego działania były miejscowe władze samorządowe.