A A A

Sokołowska apteka założona została przez Jędrzeja Dańczaka na mocy dekretu Rządu Krajowego we Lwowie z 1856 roku. Pierwotnie mieściła się przy wschodniej pierzei rynku, tuż u wylotu ulicy Lubelskiej. W 1860 roku przeniesiona została do budynku w południowo-zachodnim narożu rynku, w którym funkcjonowała do lat siedemdziesiątych XX wieku. W 1894 roku założyciel apteki przekazał swe obowiązki synowi Stanisławowi Dańczakowi, który prowadził rodzinny interes do 1936 roku. Po jego śmierci przez okres kilkunastu lat zarządzaniem apteką zajmowała się Stefania Zarembina. W latach II wojny światowej prowadzeniem rodzinnego interesu zajęły się córki Stanisława Dańczaka – Zofia i Wanda. W 1951 roku dokonano upaństwowienia instytucji, a Wanda z Dańczaków Roykiewicz została jej pierwszym kierownikiem. W latach 70-tych XX wieku apteka przeniesiona została do nowo wybudowanego  pawilonu przy ulicy Tysiąclecia. Obecnie budynek dawnej poczty znajduje się w rękach prywatnych. Obecny budynek dawnej apteki wzniesiony został po pożarze miasta w 1904 roku. Jest to budowla parterowa, usytuowana kalenicowo i wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta. Elewacja dawnej apteki urozmaicona jest profilowanymi opaskami z gzymsami nad i podokiennymi.