A A A

Usytuowany w zachodniej pierzei rynku w bliskim sąsiedztwie magistratu. Budynek wzniesiony został na przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na siedzibę założonej w 1883 roku Kasy Zaliczkowej. W 1905 roku w miasteczku powołano także „Spółkę Oszczędności i Pożyczek” zwaną potocznie Kasą Stefczyka. Jest to jedyny piętrowy budynek zachodniej pierzei sokołowskiego rynku. Od strony południowej przylega on do sąsiedniego budynku, zaś od północnej posiada przejście na tył parceli. Obiekt, wzniesiony na rzucie prostokąta, posiada piwnice nakryte sklepieniem kolebkowym. Fasada przedzielona poziomo profilowanymi gzymsami, zaś pionowo boniowanymi lizenami flankującymi otwór wejściowy oraz naroża budynku. Eklektyczny wystrój elewacji, z przewagą elementów neorenesansowych, podnosi jego wartość architektoniczną w skali całej zabudowy miasteczka. W latach 50-tych XX wieku  część obiektu czasowo zajęto na ośrodek zdrowia oraz izbę porodową. Obecnie siedziba Banku Spółdzielczego w Sokołowie.