A A A

W okresie poprzedzającym nadanie dla Sokołowa praw miejskich, swego rodzaju centrum ówczesnej osady pełnił plac, na którym w późniejszym czasie wzniesiono pierwszy kościół parafialny, a po jego zniszczeniu odbudowywano kolejne świątynie. Plac ten, położony na przecięciu szlaków handlowych biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód, mógł odgrywać rolę placu, na którym dokonywano wymiany towarowej. Po wytyczeniu obecnego rynku przez kolejne stulecia to właśnie tam organizowano cotygodniowe targi i doroczne jarmarki. Wielkość sokołowskiego rynku świadczyć może, iż zamiarem właścicieli miasta było stworzenie z Sokołowa wielkiego ośrodka handlowego. O ile w początkach istnienia miasta odbywały się trzy doroczne wielkie jarmarki, to kalendarz na rok 1880 wymienia ich aż czternaście. W czasach zaboru austriackiego wyprowadzono z rynku handel zwierzętami i urządzono osobną targowicę przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Spisany został też regulamin obowiązujący w dni targowe, który określał, w których miejscach na rynku handlowano danym asortymentem. W latach okupacji niemieckiej zmieniono całkowicie przeznaczenie sokołowskiego rynku, zamieniając go w miejski skwer z wytyczonymi alejkami. W okresie tym handel przeniósł się tymczasowo na plac obok dawnej żydowskiej bożnicy. Ostatecznie cotygodniowe środowe targi odbywają się na placu targowym przy ulicy Sienkiewicza.