Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej powstało 29 grudnia 1979 r. Od tego czasu rozpoczęła się działalność, na którą składały się: organizacja wystaw, publikacja rozmaitych wydawnictw, powołanie Klubu Kolekcjonera. Zaznaczyć tu należy, że TMZS jest najstarszym z działających dzisiaj sokołowskich zrzeszeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Głównym jego zadaniem i misją jest animowanie i promowanie kultury. Przez 30 lat istnienia dowiodło, że pełni niezastąpioną funkcję w animowaniu i upowszechnianiu kultury. 

Jako stowarzyszenie społeczno-kulturalne od chwili powstania TMZS aktywnie włączało się bądź samo organizowało różne obchody – cykliczne i okolicznościowego tych pierwszych zaliczyć należy doroczne dożynki i Dni Sokołowa oraz uroczystości 3 Maja i 11 Listopada. Do tych drugich należą rozmaite rocznice, jubileusze kapłańskie, obchody patriotyczne. Członkowie Towarzystwa dokumentują również inne imprezy, często relacje z nich zamieszczają na łamach prasy.