zagi2.jpgDrukowany wizerunek M.B. Sokołowskiej z końca XVIII wieku

Drukowany wizerunek łaskami słynącego obrazu M.B. Sokołowskiej, wykonany w 1771r. przez prebendariuszy kościoła Św. Ducha w Sokołowie ks. Ignacego Zagórskiego i ks. Sebastiana Kozrowicza. Jeden z takich obrazków posiadał jeszcze pod koniec XIX w. ks. Podgórski proboszcz parafii Wola Zarczycka.

Stąd znamy opis obrazka, że wykonany był techniką miedziorytu na sinej kitajce (cienkiej tkaninie). Autor pytał obecnego proboszcza w Woli Zarczyckiej niestety obrazka tam już nie odnalazł. Być może zniszczony został podczas ostatniej wojny gdyż sowieci spalili część archiwum parafialnego w tej wsi. Nie wykluczone, że gdzieś zachował się choć jeden egzemplarz. Mamy taką nadzieję ponieważ obrazki były zapewne szeroko kolportowane w zaborze austriackim. Oto sugestia dla poszukujących. Ten niewielkich rozmiarów obrazek przedstawiał wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jesus w centrum obrazu bez doszytego i domalowanego później a znanego nam dzisiaj wyobrażenia ziemskiego krajobrazu z górami, morzem i zamkami.

 

K. Osiniak