zagi2.jpg   Sztandar Stronnictwa Narodowego w Sokołowie

Sztandar Stronnictwa Narodowego w Sokołowie. Jak wynika z wywiadów i relacji od starszych mieszkańców Sokołowa spisanych przez Jerzego Koziarza ukrył go w czasie II wojny światowej ks. J. Pelc. Jest to zapisane na str. 170 książki „Dekanaty Leżajski i Sokołowski w latach okupacji hitlerowskiej”.

Kapelan AK prawdopodobnie ukrył wiele innych przedmiotów jak zdjęcia i dokumenty konspiracyjne AK, które dotąd nie zostały odnalezione. Nie posiadamy zdjęcia sztandaru.

 

Krzysztof Osiniak