b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Muzeum_2015_podsumowIIWS_1_029m.jpgKwiecień w muzeum - podsumowanie

Kończący się miesiąc stanowi okazję do podsumowania funkcjonowania Społecznego Muzeum Ziemi Sokołowskiej, które po kilkuletniej przerwie wznowiło swą działalność w nowej siedzibie mieszczącej się w budynku starej szkoły przy ulicy Rzeszowskiej.

Muzeum oficjalnie zainaugurowało swą działalność 22 marca 2015 roku wernisażem wystawy „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”. Wydarzenie to uświetniło coroczne walne zebranie sprawozdawcze członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. W dniu wernisażu wystawę zwiedziło 70 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji kultury oraz nauczyciele i liczni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Pierwsza zorganizowana grupa zwiedzała muzeum w dniu 31 marca 2015 roku. Gośćmi muzeum byli wówczas uczniowie klasy III A LO  z ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim. Organizatorem wycieczki do muzeum była p. Renata Kotula. Młodzież oprowadzona została po wystawie przez Piotra Ożoga, wiceprezesa TMZS, oraz Marcina Bujaka, pasjonata militariów, którego zbiory stanowią trzon całości prezentowanych na wystawie zabytków.

Kolejne zorganizowane grupy zwiedzały muzeum w kwietniu. W dniu 15 kwietnia muzeum odwiedziła grupa 50 gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie. Uczniowie przybyli do muzeum pod opieką p. Stanisława Kuli, nauczyciela i członka TMZS. Przybyłych gości przywitał i oprowadził po wystawie Marcin Bujak. Kolejne grupy szkolne miały możliwość zapoznać się z prezentowaną wystawą w dniu 20 kwietnia. Byli to również uczniowie sokołowskiego gimnazjum, a w roli gospodarza wystąpił wówczas Piotr Ożóg, który przeprowadził dla nich dwie lekcje muzealne. W tym dniu wystawę zwiedziło łącznie 77 uczniów oraz ich opiekunowie. Wystawę zwiedziło także kilka pomniejszych grup, w tym m.in. pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” oraz pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie oraz jej filii.

Przez trzy kolejne niedziele kwietnia członkowie TMZS prowadzili dyżury w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej, mające na celu umożliwienie zapoznania się z wystawą wszystkim chętnym, indywidulanych zwiedzającym. Pierwszy dyżur odbył się w niedzielę 12 kwietnia. Dyżur w muzeum pełnili wówczas: Marcin Bujak, Bartosz Walicki i Piotr Sidor. Z możliwości oglądnięcia wystawy skorzystało tego dnia 72 osoby. Kolejna okazji do odwiedzin muzeum miała miejsce tydzień później, tj. 19 kwietnia. Gości w muzeum przyjmowali tego dnia: Marcin Bujak, Krzysztof Osiniak i Łukasz Ożóg. Pomimo padającego deszczu i niskich temperatur na wycieczkę do muzeum zdecydowało się 21 osób. Ostatni niedzielny dyżur odbył się 26 kwietnia i pełniony był przez Marcina Bujaka i Aleksandrę Walicką. Mury muzeum odwiedziło wówczas 50-ciu zwiedzających.

W gronie gości odwiedzających muzeum największą grupę stanowili mieszkańcy Sokołowa oraz pozostałych miejscowości sokołowskiej gminy. Warto nadmienić, iż wśród zwiedzających wystawę znaleźli się także mieszkańcy z ościennych gmin, m.in. z miejscowości Mazury i Łowisko, a także goście z nieco dalsza, bo z Rzeszowa, Leżajska i Lubaczowa.

Przez pierwszy miesiąc funkcjonowania Społecznego Muzeum Ziemi Sokołowskiej, prezentowana w nim wystawa „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej” cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Świadczy o tym zarówno wysoka frekwencja oraz liczne i sympatyczne wpisy w pamiątkowej Kronice. Łącznie, od 22 marca do ostatnich dni kwietnia, muzeum gościło blisko 400 zwiedzających. Cieszy zwłaszcza fakt, iż wśród nich znaleźli się uczniowie sokołowskich szkół. Również wśród indywidualnych zwiedzających znalazło się sporo młodzieży oraz dzieci przyprowadzonych do muzeum przez swych rodziców.

Wkrótce poinformujemy o kolejnych terminach, kiedy osoby indywidualne będą mogły zwiedzić wystawę. Zorganizowane grupy mogą umawiać swą wizytę w muzeum pod numerem telefonu: 17 77 29 137.   

Łukasz Ożóg

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Muzeum_2015_podsumowIIWS_1_021m.jpg