b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2014_pla.jpg7. edycja konkursu "Patriotyczna Droga Krzyżowa - Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej zapraszają do udziału w 7. edycji międzypowiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”.

Jego tematyką są losy jeńców obozu NKWD zorganizowanego w Trzebusce w 1944 roku oraz bestialski mord na nich w lesie turzańskim. Celem konkursu jest m.in. pogłębienie wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat zbrodni turzańskiej, propagowanie wartości religijno-patriotycznych, upowszechnianie literatury regionalnej i promocja wartościowego spędzania wolnego czasu. Konkurs jest skierowany do mieszkańców regionu rzeszowskiego (powiatu rzeszowskiego i sąsiednich). Prace można zgłaszać w dniach od 1 do 31 października 2014 r.

Propozycje konkursowe można przygotować w trzech kategoriach tematycznych (przy zachowaniu kategorii wiekowych). W kategorii literackiej dopuszczalne są następujące formy: Literacka Droga Krzyżowa dotycząca losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce, rozważania tajemnic bolesnych Różańca związane z tematyką turzańską oraz wiersz upamiętniający ofiary mordu turzańskiego. W kategorii plastycznej uczestnicy mogą składać: plakaty dotyczące obozu NKWD w Trzebusce (technika dowolna, format A4-A3), projekty znaczka pocztowego (technika dowolna, format A5), projekty plakietki upamiętniającej pomordowanych (technika dowolna, format A5-A4), wybrane stacja Drogi Krzyżowej (technika dowolna, format A4-A3) oraz wyobrażenia plastyczne Matki Bożej Turzańskiej. Trzecia kategoria obejmuje prezentacje multimedialne.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki bądź którejś z jej filii wiejskich lub do Zespołu Szkół w Trzebusce. Do prac powinny być dołączone dane personalne i teleadresowe autora. Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożonymi pracami konkursowymi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich publikowania drukiem i w Internecie oraz eksponowania na wystawach.

Złożone prace oceni komisja powołana przez organizatorów konkursu. Przy wyborze najciekawszych prac Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami:

a) zgodność z tematyka konkursu i założonymi celami,

b) oryginalność,

c) walory artystyczne,

d) estetyka wykonania.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 14 listopada 2014 r. Termin ten może ulec przesunięciu. O dokładnym czasie rozdania nagród laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie.

REGULAMIN KONKURSU