b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_MB_sokoowska.png Konkurs "Matka to najpiękniejszy obraz świata" rozstrzygnięty!

Konkurs zatytułowany „Matka to najpiękniejszy obraz świata” zorganizowany został przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęła parafia pw. Św. Jana Chrzciciela – Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Sokołów Małopolski. Jego celem było upamiętnienie pierwszej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg. Ponadto konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanie do pracy twórczej oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorakich form i technik plastycznych. 

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_DSC_0925.JPG

Ogółem, w trzech kategoriach wiekowych, wpłynęło łącznie 140 prac. Wśród nich 50 prac w kategorii I (uczniowie klas I-III szkół podstawowych), 43 prace w kategorii II (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych) oraz 47 prac młodzieży gimnazjalnej. Autorami złożonych prac byli uczniowie: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie, Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej, Zespołu Szkół im. Św. Królowej Jadwigi w Trzebusce i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi oraz członkowie koła bibliotecznego fili MiGBP w Górnie. Opiekunami uczestników konkursu byli: Beta Głowala, Anna Kowalska, Małgorzata Kwolek, Anna Reichert, Anna Skrzypek, Jolanta Szczygieł, Maria Tęcza, Helena Węglowska oraz Maria Zuba.

W pracach jury konkursu uczestniczyli na równych prawach: kierownik filii bibliotecznej w Trzebosi Irena Wójcik, kierownik filii bibliotecznej w Górnie Teresa Krasoń, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i kierownik filii bibliotecznej w Trzebusce Piotr Ożóg oraz sekretarza Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg. Obrady komisji konkursowej odbyły się w dniu 19 września 2014 roku w siedzibie MiGBP w Sokołowie. Przy wyborze laureatów konkursu jury kierowało się zgodnością z tematyką konkursu i założonymi celami oraz oryginalnością prac i kreatywnością twórców. Pod uwagę brano również walory artystyczne i estetykę wykonania. Efektem prac jury było przyznanie 21 nagród i 5 wyróżnień.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 25 września 2014 roku w sali spotkań MiGBP w Sokołowie. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: kierownik MiGBP w Sokołowie oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej dr Bartosz Walicki oraz członkowie jury: Irena Wójcik, Teresa Krasoń oraz Łukasz Ożóg. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla laureatów i ich opiekunów ufundowane

        Laureaci i osoby wyróżnione:

 

I Kategoria (młodsze dzieci szkolne, 7-9 lat, kl. I-III szkół podstawowych) – 6 nagród,
2 wyróżnienia

 

I miejsce          – Szymon Bełz (Zespół Szkół w Sokołowie), 8 lat, kl. II SP – op. Małgorzata Kwolek

II miejsce             Agnieszka Kwolek (Zespół Szkół w Sokołowie), kl. III SP – op. Anna Kowalska

II miejsce             Jadwiga Rembisz (Koło Czytelników w filii Biblioteki Publicznej w Górnie), 8 lat – op. Teresa Krasoń

III miejsce            Wojciech Rumak (Zespół Szkół w Trzebusce), kl. II SP – op. Anna Skrzypek

III miejsce            Izabela Gut (Koło Czytelników w filii Biblioteki Publicznej w Górnie), 9 lat –
op. Teresa Krasoń

III miejsce            Kinga Słonka (Zespół Szkół w Sokołowie), 7 lat, kl. I SP – op. Beata Głowala

Wyróżnienia        Wiktoria Ożóg (Zespół Szkół w Trzebusce), kl. I SP – op. Jolanta Szczygieł

                            Jakub Drelich (Koło Czytelników w filii Biblioteki Publicznej w Górnie), 8 lat – op. Teresa Krasoń

 

II Kategoria (starsze dzieci szkolne, 10-12 lat, kl. IV-VI szkół podstawowych) – 7 nagród

 

I miejsce              Kinga Decowska (Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej), 12 lat, kl. V SP – op. Anna Reichert

I miejsce              Aleksandra Zybura (Koło Czytelników w filii Biblioteki Publicznej w Górnie),
12 lat – op. Teresa Krasoń

I miejsce              Magdalena Stopyra (Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej), kl. IV SP – op. Maria Tęcza

II miejsce             Dominika Rzeszutek (Zespół Szkół w Sokołowie), 12 lat, kl. VI SP – op. Małgorzata Kwolek

II miejsce             Marcin Łuszczki, 11 lat, kl. V SP

III miejsce            Dominika Kapuścińska (Zespół Szkół w Sokołowie), 11 lat, kl. V SP –
op. Małgorzata Kwolek

III miejsce            Magdalena Kuca (Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi), 10 lat, kl. IV SP –
op. Małgorzata Kwolek

 

III Kategoria (młodzież, 13-15 lat, kl. I-III gimnazjum) – 8 nagród, 3 wyróżnienia

 

I miejsce              – Klaudia Chorzępa (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

I miejsce              – Katarzyna Krudysz (Zespół Szkół w Sokołowie), 14 lat, kl. II G – op. Małgorzata Kwolek

I miejsce              – Kinga Baran (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

II miejsce             – Sylwia Mączka (Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej), kl. II G – op. Maria Tęcza

II miejsce             – Marcjanna Słonina (Zespół Szkół w Sokołowie), 14 lat, kl. II G – op. Małgorzata Kwolek

II miejsce             – Emilia Giza (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

III miejsce            – Katarzyna Kraska (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

III miejsce            – Gabriela Kiełb (Zespół Szkół w Sokołowie), 14 lat, kl. II G – op. Małgorzata Kwolek

Wyróżnienia        – Marcin Śmieszek (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

                            – Marta Nykiel (Zespół Szkół w Sokołowie), 13 lat, kl. I G – op. Małgorzata Kwolek

                            – Paweł Dec (Zespół Szkół w Sokołowie), 14 lat, kl. II G – op. Małgorzata Kwolek

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_DzieciMlodsze_1miejsce_BelzSzymon_Sokolow_1.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_DzieciStarsze_1miejsce_DecowskaKinga_WolkaN.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_DzieciStarsze_1miejsce_StopyraMagdalena_WolkaN.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_DzieciStarsze_1miejsce_ZyburaAleksandra_Gorno.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_Mlodziez_1miejsce_Baran_Kinga_Sokolow.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_Mlodziez_1miejsce_ChorzepaKlaudia_Sokolow_1.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_Matka_2014_Mlodziez_1miejsce_KrudyszKatarzyna_Sokolow.JPG