b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2016_plakat.jpg  Listopadowe "Spotkanie z historią" już za nami

W dniu 25 listopada 2016 roku odbyło się kolejne „Spotkanie z historią”. W programie tegorocznej edycji przewidziane zostało rozstrzygnięcie 9. edycji konkursu „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej” oraz prezentacja słuchowiska radiowego autorstwa redaktora Andrzeja Zajdla pt. „Las turzański woła”.

 

Spotkanie zorganizowane zostało w sali widowiskowej MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim. W wydarzeniu udział wzięło około stu osób, z których większość to laureaci konkursu oraz ich opiekunowie. Gośćmi szczególnymi spotkania był autor słuchowiska „Las turzański woła”, red. Andrzej Zajdel z Radia Rzeszów oraz p. Michał Kalisz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie.

 

Spotkanie otworzył dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie, który powitał wszystkich zebranych oraz pogratulował wszystkim laureatom 9. edycji konkursu plastyczno-literackiego dotyczącego Małego Katynia Ziemi Sokołowskiej. Następnie przekazał prowadzenie spotkania Piotrowi Ożogowi, koordynatorowi konkursu od pierwszej jego edycji, a także wiceprezesowi TMZS, bibliotekarzowi oraz nauczycielowi z Trzebuski.

 

Piotr Ożóg ponowił słowa powitania oraz gratulacji dla uczestników konkursu. W sposób szczególny powitał redaktora Andrzeja Zajdla i p. Michała Kalisza, na ręce którego złożył słowa podziękowania za objęcie patronatu nad konkursem przez rzeszowski IPN oraz przekazanie licznych i cennych nagród. Następnie prowadzący przedstawił program tegorocznego spotkania, którego pierwszym elementem było rozstrzygnięcie 9. edycji konkursu „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”.

 

Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sokołowie Małopolskim – filia w Trzebusce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie. Jego celem było pogłębianie świadomości i wiedzy uczniów dotyczących losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce oraz mordu dokonanego na nich w lesie turzańskim, jak również propagowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

 

Konkurs miał charakter międzypowiatowy; prace wpłynęły z terenu powiatu rzeszowskiego (gmin: Sokołów Młp., Kamień i Trzebownisko), kolbuszowskiego (gmina Raniżów) oraz leżajskiego (gmina Leżajsk). Uczestnicy mogli złożyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej, rozważania tajemnic bolesnych Różańca) plastycznej (plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt plakietki, wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej) a także prezentacji multimedialnej. Konkurs trwał od dnia 1 października do dnia 31 października 2016 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce w siedzibie Biblioteki dnia 10 listopada 2016 r. w godz. 1630-1830.

 

Ogółem na konkurs wpłynęło 136 prac 134 autorów – 122 prace plastyczne:
20 plakatów, 19 projektów znaczka pocztowego, 49 projektów plakietki, 8 stacji Drogi Krzyżowej, 26 wyobrażeń Matki Bożej Turzańskiej; 11 prac literackich: 4 wiersze, 4 teksty Drogi Krzyżowej i 3 rozważania Różańca Św. oraz  3 prace multimedialne. Wśród uczestników było 11 osób dorosłych reprezentujących L.O. w Kamieniu, Technikum Ekonomiczne w Leżajsku, II L.O. w Rzeszowie oraz Sokołów Młp. i Trzebuskę oraz 123 uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce, Zespołu Szkół w Trzebusce, Zespół Szkół w Kamieniu, Zespołu Szkół w Zaczerniu, Zespołu Szkół w Łowisku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebosi. Do Jury weszli na równych prawach: instruktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Henryka Boho, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Michał Kalisz, nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i radny powiatowy Stanisław Kula, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Kamieniu i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Sławomir Ożóg, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej i pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg a także nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczynie Adam Janiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej ocenie, Jury przyznało 39 nagród i 17 wyróżnień oraz nagrodę Grand Prix konkursu.

 

Kategoria Projekt znaczka pocztowego (klasy I – III SP):

I miejsce               Szymon Golas (ZS Łowisko) opiekun: Helena Ożóg

II miejsce              Sylwia Ożóg (ZS Łowisko) opiekun: Teresa Rząsa

II miejsce              Anna Barszczak(ZS Łowisko) opiekun: Helena Ożóg

III miejsce       Anna Ruszak (ZS Łowisko) opiekun: Helena Ożóg

III miejsce          Ewa Markowicz (ZS Trzebuska) opiekun Anna Skrzypek

III miejsce          Jakub Piróg (ZS Łowisko) opiekun Józefa Kida

Wyróżnienie           Patryk Rusin (ZS Łowisko) opiekun Helena Ożóg

Wyróżnienie           Magdalena Koch (ZS Sokołów) opiekun: Małgorzata Kwolek

Wyróżnienie           Artur Ożóg (ZS Trzebuska) opiekun: Anna Skrzypek

Wyróżnienie           Kacper Lepianka (ZS Trzebuska) opiekun: Anna Skrzypek

 

Kategoria Stacja Drogi Krzyżowej (dorośli):

                I miejsce               Natalia Bednarz (LO Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                II miejsce        Agnieszka Tłusty(LO Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

    III miejsce   Monika Oczkowska (Technikum Ekonomiczne Leżajsk) – za zestaw prac; opiekun: Zofia Bednarz

 

Kategoria Projekt plakietki (klasy IV – VI SP):

                I miejsce       Piotr Bąk (ZS Trzebuska) opiekun: Jolanta Szczygieł

                I miejsce       Martyna Suszek (ZS Trzebuska) opiekun: Jolanta Szczygieł

                II miejsce      Weronika Kopeć (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                II miejsce      Magdalena Barszczak (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                III miejsce     Kinga Lis (ZS Raniżów) opiekun Jan Piekarz

                III miejsce     Łukasz Bolka (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                Wyróżnienie      Dagmara Chorzępa (ZS  Trzebuska) opiekun: Jolanta Szczygieł

                Wyróżnienie      Magdalena Król (ZS  Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                Wyróżnienie      Urszula Skrzypek (ZS Sokołów) opiekun: Małgorzata Kwolek

 

Kategoria Plakat (Gimnazjum):

                I miejsce         Aleksandra Boguń (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                II miejsce        Patrycja Partyka (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                III miejsce       Aleksandra Chamot (ZS Sokołów Młp.) opiekun: Małgorzata Kwolek

                Wyróżnienie     Gabriela Piróg (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                Wyróżnienie     Bartosz Olko (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                Wyróżnienie     Agnieszka Krasoń (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                Wyróżnienie     Natalia Maruszak (ZS Sokołów) opiekun: Małgorzata Kwolek

                Wyróżnienie     Magdalena Motyl (ZS Trzebuska) opiekun: Jolanta Szczygieł

 

Kategoria Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej (klasy IV-VI SP):

                I miejsce           Kinga Czerniak (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                I miejsce                 Kinga Matuła (ZS Raniżów) opiekun: Jan Piekarz

                II miejsce          Wiktoria Przybysz (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                III miejsce         Alicja Boguń (ZS Trzebuska) opiekun: Jolanta Szczygieł

                III miejsce         Kinga Lis (ZS Raniżów) opiekun: Jan Piekarz

                Wyróżnienie     Diana Olejarz (ZS Kamień) opiekun: Zofia Bednarz

                Wyróżnienie     Maja Stopyra (ZS Łowisko) opiekun: Józefa Kida

                Wyróżnienie     Julia Chorzępa (SP nr 3 Trzeboś) opiekun: Małgorzata Kwolek

                Wyróżnienie     Karol Cisek (SP nr 3 Trzeboś) opiekun: Małgorzata Kwolek

 

Kategoria Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej (Gimnazjum):

                I miejsce        Marcelina Grochala (ZS Zaczernie) opiekun: Justyna Kurowska - Widak

                II miejsce       Beata Zagaja (ZS nr 2 Nienadówka)

                III miejsce         M. Pietraszek (ZS Zaczernie)

 

Kategoria Wiersz (Gimnazjum):

                Nagroda              Klaudia Jędrek (ZS Łowisko) opiekun: Jolanta Delekta

                Wyróżnienie       Aleksandra Bolka (ZS Łowisko) opiekun: Jolanta Delekta

 

Kategoria Wiersz (Dorośli):

    Nagroda         Sabina Woś (Sokołów Młp.) za tomik wierszy

                Nagroda         Sabina Szczygieł (Trzebuska) 

 

Kategoria Rozważania Różańca Św. (Gimnazjum):      

I miejsce           Agnieszka Baran (ZS Łowisko) opiekun: Jolanta Delekta

II miejsce          Karolina Chowaniec (ZS Łowisko) opiekun: Jolanta Delekta 

 

Kategoria Rozważania Różańca Św. (Dorośli):             

Nagroda          Aneta Rumak(Trzebuska)

 

Kategoria Literacka Droga Krzyżowa (Gimnazjum):

                I miejsce           Kamila Naja (ZS nr 1 w Nienadówce) opiekun: Małgorzata Sztorc

                II miejsce          Ireneusz Pieniek (ZS nr 1 Nienadówka) opiekun: Małgorzata Sztorc

                III miejsce         Dominika Sołtys (ZS nr 2 Nienadówka)

                III miejsce         Paulina Niemiec (ZS nr 2 Nienadówka) opiekun: Elżbieta Nowak

 

Prezentacja multimedialna (klasy IV - VI SP)

                I miejsce           Wiktor Golis (ZS Raniżów) opiekun: Monika Jagodzińska

                II miejsce          Stanisław Jagodziński (ZS Raniżów) opiekun: Monika Jagodzińska

                II miejsce                Szymon Kobylarz(ZS Raniżów) opiekun: Monika Jagodzińska

 

Nagroda Grand Prix      Aneta Rumak (Trzebuska)

 

Opiekunami prac konkursowych byli: Zofia Bednarz – LO Kamień,Helena Ożóg – ZS ŁowiskoJolanta Delekta – ZS Łowisko, Józefa Kida – ZS Łowisko,Justyna Kurowska – Widak – ZS Zaczernie, Małgorzata Kwolek – ZS Sokołów Młp., Teresa Rząsa – ZS Łowisko, Anna Skrzypek – ZS Trzebuska, Jolanta Szczygieł – ZS Trzebuska, Małgorzata Sztorc – ZS nr 1 w Nienadówce, Monika Jagodzińska – ZS Raniżów, Elżbieta Nowak – ZS nr 2 w Nienadówce, Jan Piekarz – ZS Raniżów.

Szkoły uczestniczące w konkursie: LO Kamień, SP nr 3 w Trzebosi, Technikum Ekonomiczne w Leżajsku, ZS Łowisko, ZS nr 1 w Nienadówce, ZS nr 2 w Nienadówce, ZS Sokołów Młp., II LO Rzeszó, ZS Trzebuska, ZS Zaczernie, ZS Kamień.

                Protokół z obrad Jury odczytał p. Stanisław Kula. Nagrody autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac wręczyli przedstawiciele Jury: p. Henryka Boho i p. Łukasz Ożóg oraz p. Andrzej Zajdel i p. Michał Kalisz. Okolicznościowe dyplomy odebrali również opiekunowie nagrodzonych dzieci oraz członkowie Jury.

                Po oficjalnym wręczeniu nagród prowadzący spotkanie Piotr Ożóg poprosił o zabranie głosu autorów i inicjatorów powstania słuchowiska „Las turzański woła”, tj. p. Andrzeja Zajdla i p. Michała Kalisza. Redaktor Andrzej Zajdel opowiedział o okolicznościach powstania słuchowiska oraz o inspirującej roli w jego powstaniu pracownika rzeszowskiego IPN-u p. Michała Kalisza. Michał Kalisz w swym krótkim wystąpieniu poinformował zebranych w sali MGOKSiR o przebiegu prac przygotowawczych do poszukiwania kolejnych mogił pomordowanych żołnierzy AK w turzańskim lesie. Podkreślił również ważną funkcję konkursu, który ma za zadanie edukować i przekazywać młodemu pokoleniu informacje o wydarzeniach, które jesienią 1944 roku rozegrały się w Trzebusce i pobliskim lesie w Turzy.

                Następnie zebrani wysłuchali blisko godzinnego słuchowiska „Las turzański woła”, które wzbogacone zostało pokazem zdjęć przygotowanym przez Piotra Ożoga. Po zakończonej prezentacji prowadzący spotkanie Piotr Ożóg podziękował wszystkim za przybycie i zachęcił do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji konkursu o Małym Katyniu Ziemi Sokołowskiej.

                Organizatorzy wyrażają słowa podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie za włączenie się w organizację tegorocznej edycji konkursu oraz ufundowanie cennych nagród dla jego laureatów. Słowa podziękowania kierujemy również do p. Dyrektora oraz pracowników MGOKSiR za pomoc w organizacji tegorocznej edycji „Spotkania z historią”.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2016_zd.1.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2016_zd.2.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2016_zd.3.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2016_zd.4.jpg