b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1942m.jpg Podsumowanie  8. edycji konkursu Patriotyczna Droga Krzyżowa

Podsumowanie 8. edycji konkursu Patriotyczna DrogJuż po raz 8 ważnym wydarzeniem w kalendarzu książnicy sokołowskiej, jest konkurs, określany potocznie jako „turzański”. Nie bez przyczyny – przecież sokołowska biblioteka i przed pierwszą edycją tego konkursu, żywo włączała się w pielęgnowanie pamięci historycznej o tragicznych wydarzeniach z 1944r., związanych z funkcjonowaniem w Trzebusce obozu NKWD, oraz mordu dokonywanego na części jego jeńców w pobliskich lasach.

Silne powiazania biblioteki z TMZS, obfitują w organizowanie wystaw, spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą czy prelekcji dla dorosłych opartych na tematyce turzańskiej. Trudno więc się dziwić, że ważnym ogniwem tych działań stał się biblioteczny konkurs.

Po akcji nagłośnienia kolejnej edycji konkursu, trwał on jak w poprzednich latach poprzez październik 2015 roku; organizowany przez filię biblioteczną w Trzebusce, pod tradycyjną już nazwą: „Patriotyczna Droga Krzyżowa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Przez pierwsze 4 lata konkurs miał głównie zasięg gminny, w następnym czteroleciu stał się konkursem międzypowiatowym, co okazało się słusznym posunięciem, biorąc pod uwagę spore zainteresowanie uczestników. Konkurs został zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim – Filia w Trzebusce oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Jego celem było pogłębianie świadomości i wiedzy uczniów dotyczących losów jeńców obozu NKWD w Trzebusce, oraz mordu dokonanego na nich w lesie turzańskim. Miał też za zadanie propagowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

Konkurs miał zasięg międzypowiatowy; tym razem prace wpłynęły z terenu powiatu rzeszowskiego, gmin: Sokołów Małopolski, Kamień i Trzebownisko oraz kolbuszowskiego, gmina Raniżów. Uczestnicy mogli złożyć prace w formie literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej, rozważania tajemnic bolesnych Różańca) oraz plastycznej (plakat, projekt znaczka pocztowego, projekt plakietki, wybrana stacja Drogi Krzyżowej, wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej). Konkurs trwał od 1 do 31 października 2015 r. Rozstrzygnięcie miało miejsce w siedzibie Biblioteki dnia 5 listopada 2015 r. w godz. 16:00-18:00.

Ogółem na konkurs wpłynęło 198 prac 193 autorów – 174 prace plastyczne: 45 plakatów, 15 projektów znaczka pocztowego, 44 projekty plakietki, 12 stacji Drogi Krzyżowej, 58 wyobrażeń Matki Bożej Turzańskiej, a także 2 prace multimedialne oraz 22 prace literackie: 17 wierszy, 4 teksty Drogi Krzyżowej i 1 rozważań Różańca. Wśród uczestników było 18 osób dorosłych reprezentujących LO w Kamieniu oraz Sokołów Małopolski, Nienadówkę i Trzebuskę, jak również 175 uczniów następujących szkół: Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu Szkół w Trzebusce, Liceum w Kamieniu, Zespołu Szkół w Zaczerniu, Zespołu Szkół w Łowisku. Do Jury weszli na równych prawach: instruktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Henryka Boho, nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim i przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Stanisław Kula, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Kamieniu i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Sławomir Ożóg, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Piotr Sidor, a także nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Tyczynie Adam Janiec.

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami i ich trudnej ocenie Jury przyznało 38 nagród i 14 wyróżnień. W kategorii „Projekt znaczka pocztowego” wśród dzieci młodszych (klasy I-III SP) nagrodzono Magdalenę Barszczak z Łowiska (I miejsce), oraz uczniów z ZS Trzebuska: Kingę Urban (II miejsce) i Weronikę Bieńko (III miejsce). Ponadto wyróżniono w tej kategorii Barbarę Sieczkowską i Wojciecha Rumaka z Trzebuski. W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej” wśród osób dorosłych nagrodzono Małgorzatę Kwolek z Sokołowa Młp. (I miejsce), oraz prace uczniów LO z Kamienia: Magdaleny Błądek (II miejsce), Filipa Bzdunia (II miejsce), Agnieszki Tłusty (III miejsce). W kategorii „Projekt plakietki” wśród dzieci starszych z klas IV-VI, nagrodę otrzymali: Paulina Chorzępa z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce) Magdalena Biernat z tej samej szkoły (II miejsce) i Piotr Madej z Łowiska (III miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Hubert Bełz z ZS nr 1 w Nienadówce, Łukasz Bolka z Łowiska i Martyna Suszek z Trzebuski.

W kategorii „Plakat” wśród gimnazjalistów nagrody otrzymali: Paweł Wróbel z Trzebosi (I miejsce), Dominika Błądek z Kamienia (I miejsce), Wiktoria Hudela z Sokołowa (II miejsce)  i Paulina Socha z Kamienia (III miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii uzyskali: Michał Gut z Sokołowa, Alina Cisek z ZS nr 1 w Nienadówce, Bernadetta Bernat z Sokołowa Młp. i Aneta Cisek z Trzebosi. W kategorii „Wyobrażenie Matki Bożej Turzańskiej” wśród uczniów klas IV-VI,  nagrody otrzymali uczniowie z Kamienia: Agnieszka Krasoń (I miejsce), Magdalena Smusz (II miejsce), Wojciech Rodzeń (II miejsce) i Wiktoria Przybysz z Łowiska (III miejsce). W niniejszej kategorii wyróżniono: Kingę Czerniak z Łowiska i Marcina Serafina z Kamienia. Spośród gimnazjalistów w tej kategorii nagrodzono Katarzynę Horodecką z Sokołowa (I miejsce), Martynę Gielarowską z Trzebuski (II miejsce) i Dominikę Kołodziej z Nienadówki (III miejsce); wyróżnienie uzyskała natomiast Justyna Grochala z Zaczernia. Wśród osób dorosłych uznanie jury uzyskały panie: Katarzyna Krudysz i Monika Kwolek z Sokołowa (obydwie I miejsce), wyróżniono zaś Aleksandrę Gałgan z tej samej miejscowości.

Wśród prac literackich w kategorii „Wiersz” spośród dzieci starszych nagrodzono ucznia z Trzebosi Kacpra Jodłowskiego (I miejsce), Kingę Furman z Trzebuski (II miejsce) i Huberta Bełza z ZS nr 1 w Nienadówce (III miejsce).  Z gimnazjalistów w tej kategorii nagrody uzyskali: Dominika Budzyń z ZS nr 1 w Nienadówce (I miejsce), Paweł Wróbel z Trzebosi (II miejsce) i Sylwia Bandura z Trzebosi (III miejsce); wyróżnienie uzyskała – Dominika Kołodziej z Nienadówki. Wśród dorosłych twórców poezji równorzędne nagrody uzyskały panie: Elżbieta Motyl z Nienadówki i Sabina Woś z Sokołowa Młp. W kategorii „Rozważania Różańca” wśród dorosłych, nagrodę uzyskała Aneta Rumak z Trzebuski. W kategorii „Literacka Droga Krzyżowa” nagrodzono gimnazjalistów z ZS nr 1 w Nienadówce: Kamilę Naja (I miejsce), Magdalenę Smoła (II miejsce), Nikolę Chorzępa (III miejsce), i Aleksandrę Chorzępa (III miejsce).

W kategorii „Prezentacja multimedialna” z uczniów szkoły podstawowej, nagrody uzyskali uczniowie z ZS w Raniżowie: Wiktor Golis  (I miejsce) i Weronika Kołodziej (II miejsce). Na koniec warto podkreślić zaangażowanie 17 nauczycieli – opiekunów z 7 szkół, z których dotarły prace konkursowe; bez ich zaangażowania wiele z nich by na pewno nie powstało.

Wręczenie nagród miało miejsce 19 listopada 2015 r. Z racji połączenia tego wydarzenia z prezentacją filmu dokumentalnego o dziejach obozu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy, skorzystano po raz trzeci z gościnności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Uroczystość odbyła się tuż po godzinie 1600 w sali widowiskowej wspomnianego Domu Kultury. Po słowach powitania kierownika książnicy sokołowskiej Bartosza Walickiego oraz organizatora, głos zabrał przedstawiciel Jury Stanisław Kula, który odczytał protokół konkursu. Wręczaniem nagród zajęli się inni członkowie jury: Henryka Boho i Sławomir Ożóg oraz pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Michał Kalisz. Pomocy organizacyjnej udzieliła ponadto członkini Zarządu TMZS Aleksandra Walicka, ułatwiając osobom nagrodzonym i wyróżnionym sprawne poświadczenie odbioru nagród. Następnie wręczone zostały pamiątkowe dyplomy nauczycielom – opiekunom młodych twórców oraz członkom Jury, za ich coroczną owocną pracę (od wielu lat wielką pomoc w ich przygotowaniu oferuje pracownik sokołowskiej książnicy Piotr Rafiński). Po tym ważnym momencie podziękowań, nadszedł czas na wykonanie wspólnych pamiątkowych fotografii, z którego skrzętnie obecni skorzystali.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień przyszedł czas na krótkie przemówienie pracownika IPN w Rzeszowie, które wprowadziło zebranych w charakter później prezentowanego filmu „turzańskiego”. Po emisji filmu była możliwość na rozmowy w kuluarach. Warto podkreślić, że wystawa pokonkursowa wystawiona została w sali widowiskowej sokołowskiego Domu Kultury w dniu 19 listopada, udostępniona została wszystkim osobom odwiedzającym sokołowski Dom Kultury przez wiele następnych dni. Na 4 planszach ukazana została większość prac plastycznych, które znalazły uznanie oceniających. Ich przygotowanie do ekspozycji wykonała Henryka Boho z Domu Kultury. Słowa podziękowania należą się dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim Jackowi Piekiełkowi za możliwość organizacji rozstrzygnięcia konkursu w murach tej instytucji oraz zaprezentowania wystawy pokonkursowej. Dużą pomoc techniczną podczas uroczystości okazali pracownicy MGOKSiR Szymon Bełz i Marek Kida. Dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia wykonał kierownik Biblioteki Publicznej w Sokołowie Bartosz Walicki.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1933m.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1935m.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1945m.jpg  

 b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1913m.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1918m.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_konkursy_MalyKatyn_2015_DSC_1947m.jpg