W tej zakładce postaramy się z biegiem czasu umieszczać informacje i opracowania historyczne związane z Sokołowszczyzną. Będzie tutaj można odnaleźć historię poszczególnych miejscowości, biogramy osób związanych z Sokołowszczyzną wraz z artykułami traktującymi szerzej o problematyce społeczno - gospodarczej takich jak zabudowa miasta, zajęcia mieszkańców, organizacja cechów, młynarstwie, karczmach itp. Prosimy jednak uzbroić się w cierpliwość, bo artykuły te będą przybywały stopniowo.