b_150_120_16777215_00_images_logo_mae.jpg Doroczne spotkanie sokołowskich regionalistów - relacja

W niedzielę 5 marca 2017 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Spotkanie to połączone zostało z promocją 13. numeru „Rocznika Sokołowskiego” oraz wernisażem wystawy „Kino Czajka w Sokołowie Małopolskim w latach 1960-1993”.

Dość niefortunny zbieg okoliczności spowodował, iż tego samego dnia miejsce miało spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami miasta w sprawie prowadzonej obecnie budowy drogi ekspresowej S-19. Z tego też względu w spotkaniu członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej udział wzięło nieco mniej uczestników niż w latach minionych.

Zebranie otworzył prezes Towarzystwa dr Bartosz Walicki, który powitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił porządek zebrania. Następnie wiceprezes TMZS Piotr Ożóg odczytał list skierowany do uczestników spotkania od ks. dra Sławomira Zycha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pełniącego funkcję opiekuna naukowego sokołowskiego Sanktuarium. Sprawozdanie z działalności TMZS w 2016 roku przedstawił prezes Bartosz Walicki, zaś sprawozdanie finansowe skarbnik Aleksandra Walicka. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy Zarządu Towarzystwa na rok bieżący, tj. rok 2017. Zaplanowane na ten rok działania przedstawił uczestnikom spotkania wiceprezes TMZS Piotr Ożóg.

Przedstawione sprawozdania oraz plan pracy zatwierdzone zostały kolejnymi uchwałami przyjętymi przez uczestników zebrania. Głosowanie te odbyły się pod nadzorem wybranej Komisji Skrutacyjnej, do której powołana została p. Małgorzata Kula i p. Aneta Rumak. Po części formalnej zebrania odbyła się prezentacja „Rocznika Sokołowskiego” nr 13.

Nową publikację TMZS zaprezentował prezes TMZS i zarazem redaktor naczelny periodyku dr Bartosz Walicki. Licząca ponad 450 stron publikacja zawiera sześć artykułów dotyczących historii i teraźniejszości ziemi sokołowskiej, pięć biogramów osób związanych z regionem, trzy niepublikowane wcześniej materiały źródłowe oraz sprawozdania z bieżących wydarzeń kulturalnych, przegląd bibliograficzny i kalendarium za rok 2015. Opinię wydawniczą nowej publikacji przygotował prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  dr hab. Tomasz Nowicki z KUL-u. Warto nadmienić, iż trzy artykuły oraz jeden tekst źródłowy poświęcone zostały kościelnym i państwowo-partyjnym obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego. Takie zestawienie opracowanych przez sokołowskich regionalistów tematów stanowi oczywiste nawiązanie do przeżywanej w 2016 roku 1050 rocznicy Chrztu Polski. Druk wydawnictwa możliwy był dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskało Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Po oficjalnej prezentacji nowego „Rocznika” głos zabrali obecni na zebraniu goście oraz członkowie TMZS. Na zakończenie słowa podsumowania wygłosił prezes TMZS Bartosz Walicki. Przed oficjalnym otwarciem nowej wystawy muzealnej Łukasz Ożóg przedstawił je główne założenia, wymienił i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej ekspozycji oraz zaprosił do zwiedzania.

Po przejściu z sali konferencyjnej MGOKSiR do Społecznego Muzeum Ziemi Sokołowskiej dokonano oficjalnego otwarcia nowej wystawy. Wszystkich przybyłych po ekspozycji przybliżającej powstanie i działalność sokołowskiego kina oprowadził Krzysztof Osiniak.

Warto nadmienić, iż w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej kontynuowana i poszerzana o nowe obiekty jest wystawa „Sokołowszczyzna w latach II wojny światowej”. Obie wystawy muzealne cieszyły się sporym zainteresowaniem, a zwiedzający je goście pozostawili w pamiątkowej kronice sympatyczne wpisy.

O kolejnych terminach dyżurów w muzeum poinformujemy wkrótce. Grupy zorganizowane rezerwować mogą zwiedzanie muzeum pod numerem telefonu 17 772 91 37.

 

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2017_17103763_1897371240482059_7006580723099792695_n.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2017_17156257_1897371470482036_6017415164949466183_n.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2017_17190774_1897371237148726_8639631368297564059_n.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2017_17191333_1897371303815386_703386508042870271_n.jpg