b_150_120_16777215_00_images_zaproszenie1.jpg Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 5 marca 2017 roku o godzinie 16.00 w budynku starej szkoły w Sokołowie (ul. Rzeszowska 29 A) odbędzie się doroczne walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Serdecznie zapraszamy też na nie wszystkich sympatyków i osoby zainteresowane działalnością towarzystwa.

Zebranie połączone będzie z promocją „Rocznika Sokołowskiego” nr 13, który zostanie udostępniony do sprzedaży w cenie 25 zł. Bezpośrednio po zebraniu (około godziny 17.00) odbędzie się otwarcie nowej czasowej wystawy o historii lokalnego kina "Czajka" zorganizowanej przez działające w ramach towarzystwa Społeczne Muzeum Ziemi Sokołowskiej.

Szczegółowy plan zebrania obejmuje:

1. Otwarcie i sprawy organizacyjne.
2. Sprawozdanie z działalności TMZS w roku 2016.
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
4. Przedstawienie planu działalności TMZS na rok 2017.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TMZS.
6. Podjęcie uchwał.
7. Prezentacja „Rocznika Sokołowskiego” nr 13.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Przemówienia gości i dyskusja.
10. Otwarcie wystawy Kino „Czajka” w Sokołowie w latach 1960-1993 w muzeum TMZS.